MIKS VALIDA ENESETÄIENDAMISEKS E-KURSUS?

Nii e-õpe kui digiõpe on kaasaegsed õppimise ja õpetamise meetodid, mis võimaldavad õppijal valida õppetööks omale sobiv aeg ja koht. Seega võimaldavad e-õppena koostatud koolitused muuta enesetäiendamise senisest mugavamaks ja ka efektiivsemaks. E-koolitused arvestavad õppijate eripärasid, nimelt saab iga õpilane valida omale sobiva töötempo, ilma, et see teisi kuidagi mõjutaks. Vajadusel saame õppijale e-õppes osalemise julgustamiseks korraldada auditoorse konsultatsiooni.

MILLISED NÄEVAD E-KURSUSED VÄLJA?
Koolituste ülesehitus on erinev ja sõltub koolituse teemast ja koolitaja käekirjast tulenevalt. Näiteks praktilise raamatupidamise koolitus Aktiva programmiga sisaldab kõigis peatükkides praktilisi ülesandeid ja koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele, koolitajalt saab esitatud küsimustele vastuseid Moodle foorumis. Selline praktiline koolitus erineb tavalisest teoorial põhinevat koolitusest ja võimaldab õppetöö käigus praktiseerida päris raamatupidamist.
Multimeedia e-koolitus sisaldab aga hulgaliselt pildimaterjale,  teooriat, enesekontrollteste, praktilisi töid, mida esitatakse juhendajale koolituskeskkonnas. Keskkonna foorumis jagatakse kogemusi kaasõpilastega ja saadakse koolitajalt tagasisidet ja juhiseid. Kogu õppetöö on värvikas ja põnev, pakub palju lisaväärtusi lisaks sellele, mida täna klassiruumides pakutakse.

MIKS ON E-KURSUSEL MÄÄRATUD AEG, KUI ÕPPIDA SAAB OMALE SOBIVAL AJAL?

Määratud ajaraamiga koolitustel võivad osalejad arvestada sellega, et koolitaja on nende jaoks olemas, annab vajadusel täiendavat nõu, jagab tagasisidet ja vastab küsimustele. Koolitusel osalemine väljaspool etteantud aega on võimalik iseseisvalt ilma koolitaja juuresolekuta.

KES ON MEIE KOOLITAJAD?

Koolitajate valikul eelistab Saksa Digikool  koolitataval erialal praktiseerivaid koolitajaid.
Näiteks palju praktilisi näiteid sisaldav „Töölepinguga seotud põhitõed“ e-kursuse koostaja on ametilt jurist, kellel on praktiline kogemus koostada seadusega vastavuses olevaid töölepinguid ning töövaidlustel nõustamine ning juhtumite lahendamine.

Alates 12.veebruarist saavad kõik Saksa Digikooli sõbrad jätta oma koolituse soovi, mida täna pakkumises ei leidu, koolituste lehel asuvasse soovikasti.

 

Saksa Digikooli juhataja

Jane Barbo

 

12. veebr. 2019
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel