Koroonakriisist tingitud piirangud, korraldused, õigusaktid.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse järgmisel nädalal huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Uued piirangud hakkavad Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist, teistes maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-ule-eestilised-covid-19-torje-piirangud

Soovitused haridusasutustele töö korraldamiseks koroonaviiruse leviku tingimustes: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf

Koroonakriisi aegsed õigusaktid: https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid?fbclid=IwAR2Es-Y5twGYZOXgSHrzNw-I7fa00sR4_CsraWWi0M2Se1jUddHgk-RXZL0

29. apr. 2024
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel