• Aeg: Täpsustamisel
 • Koolitaja: Evi Kikas
 • Koolituse maht: 36 akadeemilist tundi
 • Koht: Google Meet (materjalid: Moodle, Merit Aktiva)

Praktiline veebikoolitus Merit Aktiva ja Palk annab sulle võimaluse osaleda aktiivses õppes Googel Meets vahendusel. Teha kaasa praktilisi harjutusi  Merit Aktivas ja Merit Palgas. Õppematerjalid, juhendid ja huvitavad ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle, kus õpilane saab iseseisvalt neid lugeda ja lahendada.

Koolitusel osaledes ja teadmiseid omandades on hea võimalus väikeettevõtjana kulusid kokku hoida, sest tead kuidas ise oma ettevõtte raamatupidamist teostada.

Koolituse teemad, mis läbitakse näidis osaühingu raamatupidamises:

 • Programmi tutvustus. Näidis ettevõtte loomine.
 • Standard seadistused. Raamatupidamise sisseseadmine.
 • Programmi kaasaegsed töövõtted. Osaühingu raamatupidamise paberivaba korraldamine.
 • Terminoloogia. Kontod. Merit Aktiva kontoplaan ja seosed programmis. 
 • Algandmete sisestamine.
 • Erinevate müügiarvete koostamine. Müügiarve kujundamine. E-arved.
 • Erinevate ostuarvete sisestamine. Järelmaks. Kulude periodiseerimine. 
 • Tüüpkanded ja automaatsed kanded. Programmi vaikimisi seadistus.
 • Pangatehingud. Ühendused pankadega. Tasaarveldused. Ettemaksed.
 • Kassa, kassaraamat. Sularaha kanded.
 • Aruandva isiku ostud ja arveldused.
 • Pearaamatu, käibeandmiku, päevaraamatu koostamine. 
 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine.
 • Käibedeklaratsiooni koostamine programmis ja esitamine. INF. VDP. Ühendus maksuametiga.
 • Erinevad valuutatehingud. Arved välisriiki. 
 • Kasumid (kahjumid) valuutakursi muutustest. Kajastamine kasumiaruandes.
 • Materiaalse põhivara arvele võtmine, soetushinna kajastamine, müük, mahakandmine ja amortisatsiooni, kulumi arvestamine.
 • Tulude ja kulude korrigeerimine programmis.
 • Laenu ja liisingu seadistamine programmis, kanded raamatupidamises, kajastamine aruannetes.
 • Varud. Laoarvestus moodulis Ladu. Algseis, sissetulek, väljaminek, lao lõppseis.  Aruanded. Omahinna arvestus.
 • Täiendavad dimensioonid: kulukohad, projektid.
 • Töötasu arvestuse raamatupidamiskanded.
 • Merit Palk tutvustus. TSD fail, otseühendus. Kajastamine Merit Aktivas.
 • Aasta lõpetamine ja alustamine programmis. 
 • Aasta lõpetamise tööd – inventuurid, meeldetuletused, saldoteatised, lootusetud võlad, viivis, tasaarveldus. Kasumi(kahjumi) automaatkanne. Arhiveerimine. Majandusaasta aruande fail xbrl ja esitamine Äriregistrile.

Kodutööd

 • Andmete sisestamine programmi.
 • Aruannete koostamine ja kontrollimine.
 • Õppematerjalide, juhendite lugemine.
 • Küsimustele vastamine.
 • Videode vaatamine.

Kursuse läbinu

 • Tunneb Merit Aktiva raamatupidamisprogrammi ja oskab seda kasutada.
 • Teab programmi kaasaegseid töövõtteid, oskab korraldada paberivaba raamatupidamist.
 • Tunneb Merit Palga programmi töövõtteid.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetod veebikursusel on loeng, vestlused, arutelud, praktiline töö. Akadeemilised tunnid toimuvad Googel Meetis, Merit Aktivas ja Merit Palgas. Õppematerjalid, juhendid, ülesanded, asuvad õppekeskkonnas Moodle.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

Õppekava läbimist ja õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt andmete sisestamise, aruannet koostamise ja kontrollimise põhjal, mis peavad olema sooritatud 85% ulatuses.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi:

 • Kui osaleja töötab läbi õppematerjali ning esitab koolituse ajal ette antud ülesanded, väljastatakse talle koolituse lõppemisel tunnistus.
 • Kui osaleja töötab läbi õppematerjalid aga ei esita koolituse ajal ette antud ülesandeid, väljastatakse talle koolituse lõppemisel tõend.

Koolitaja

Evi Kikas omab pikaajalist ja mitmekülgset töökogemust raamatupidajana ja on töötanud majandustarkvara Merit erinevate versioonidega aastast 1994. Töötamise kõrvalt on Evi raamatupidamise ainete ja programmide koolitaja ja lektor alates 2003. aastast. Ettevõtte omanikuna alustas 2003 raamatupidamise teenuste pakkumist aktsiaseltsidele, osaühingutele, FIE-le, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. 2019. aasta jaanuaris alustas Evi Kikas e-koolituste pakkumist.

Koolituse maksumus: 600 eurot

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

Koolituse õppekava

PRIVAATNE KOOLITUS10 KOHTA JÄÄNUD
 • PRIVAATNE
 • 10 - Max grupi suurus
 • KOOLITUSE PERIOOD: Täpsustamisel
 • KOOLITUSE VORM: E-KURSUS
0 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel