E-kursus. Korteriühistu raamatupidamine Merit Aktivas 18.05 – 08.06.2021

90.00

12 laos

Kategooria:

Kirjeldus


  • Aeg: 23.04.-21.05.2020
  • Koolitaja: Evi Kikas
  • Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi
  • Koht: e-õppe keskkond, raamatupidamise veebitarkvara

Õppima asumiseks on vajalik

Arvuti kasutamise oskus kesktasemel ja raamatupidamise aluste tundmine.

Koolituse sisu

Korteriühistu erilahendusega raamatupidamise programmi Merit Aktiva kasutamine. Arvete koostamine korteriomanikele. Kommunaalkulude jagamine korterite vahel vastavalt eluruumi pindalale või elanike arvule. Teemad:  artiklid; tarnijad; ostuarved;  kulud; kliendid; perioodilised arved; müügiarved; maksed; pank; kassa; tasaarveldused; võlgnevused; meeldetuletused; laenud; reservkapital; remondifond; raamatupidamise kanded; bilanss; tulude ja kulude aruanne; rahavoogude aruanne; majandusaasta aruanne.

Kursuse läbinu

  • oskab dokumentide alusel kajastada tekkepõhiselt toimunud majandustehinguid;
  • kasutab omandatud baasteadmisi raamatupidamise korraldamiseks korteriühistu eriseadistusega pilvetarkvaras Merit Aktiva;
  • teab, kuidas koostada raamatupidamise programmis aruandeid, et oleks tagatud olulise info saamine finantsseisundist ja -tulemusest;

 

Koolitaja

Evi Kikas omab pikaajalist ja mitmekülgset töökogemust raamatupidajana ja on töötanud majandustarkvara Merit erinevate versioonidega aastast 1994. Töötamise kõrvalt on Evi raamatupidamise ainete ja programmide koolitaja ja lektor alates 2003. aastast. Ettevõtte omanikuna alustas 2003 raamatupidamise teenuste pakkumist aktsiaseltsidele, osaühingutele, FIE-le, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. 2019. aasta jaanuaris alustas Evi Kikas e-koolituste pakkumist.

Koolituse maksumus: 90 eurot

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel