E-kursus. Adobe Photoshop alustajatele 30.05 – 12.06.2023

110.00

Kategooria:

Kirjeldus


 • Aeg: 30.05 – 12.06.2023
 • Koolitaja: Lii Allas
 • Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi
 • Koht: e-õppe keskkond

Koolitusel õpime töötlema pildifaile, mis annab aluse nii veebi toodete müügipiltide tegemiseks kui ka trüki jaoks graafilise materjali loomisel. Kursus annab baasoskused Photoshopiga töötamiseks ja edasi õppimiseks. Varasem kujundusprogrammide kasutamise kogemus ei ole nõutav.” Koolitus ei sisalda programmi litsentsi.

Koolituse sisu

 • Photoshopi töökeskkonna tutvustus ja selle endale sobivaks seadistamine
 • Failide avamine, salvestamine ja eksportimine
 • Põhiliste tööriistade tutvustus, tekstiga töötamine
 • Töötamine failidega, nende parameetrite (mõõdud ja resolutsioon) muutmine
 • Veebis ja trükimeediumil kasutatavad erinevad värviruumid;
 • Värviefektid ja värvigradient, värvide kasutamine
 • Töötamine rastergraafikaga ja selle manipuleerimise põhimõtted
 • Töötamine kihtidega, säästvad töövõtted
 • Selekteerimine ja pildipinna töötlus
 • Fotomontaaž
 • Rastergraafika kohendamine ja viimistlemine, efektid
 • Pildi värviparandused
 • Mitme kavandi kompaktne esitamine

Koolituse läbinu

 • Omandab esmased baasteadmised ja oskused Adobe Photoshop CC programmist
 • Tunneb Adobe Photoshop programmide peamisi tööpõhimõtteid
 • Oskab kadreerida fotosid ja pildifaile
 • Oskab määrata mõõtusid ja resolutsioone
 • Tunneb mitmekihilist pilditöötlust ja oskab kasutada efekte ja viimistlusvõtteid
 • Oskab fotomontaaži, failide salvestamist ja eksportimist
 • Oskab valida sobiva meetodi soovitud tulemuse saavutamiseks
 • Oskab teha ühe kavandi põhjal erinevaid variatsioone

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetodiks on e-õpe. Õppematerjalid, juhendid, ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele. Koolitaja vastab kursusel osalejate küsimustele, mis tekivad koolituse käigus selleks ettenähtud Moodle foorumis. E-õpe on kaasaegseim õppemeetod, mis võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas. Koolitus ei sisalda programmi litsentsi.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Koolituse läbimiseks tuleb õpilasel esitada kaks iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi:

 • Kui osaleja töötab läbi õppematerjali ning esitab nõutud kodutööd, väljastatakse talle koolituse lõppemisel tunnistus.
  Kui osaleja töötab läbi õppematerjalid aga ei esita nõutud kodutöid, väljastatakse talle koolituse lõppemisel tõend.

Koolitaja

Lii Allas on töötanud reklaamivaldkonnas graafilise disainerina üle 15 aasta. Alustas karjääri reklaamifirmas Valge Kass ning seejärel juba vabakutselise disainerina, viimastel aastatel OÜ Footon alt. Lähimineviku suuremad disaini projektid on olnud koostöös reklaamiagentuuriga Avart, mille käigus on loodud infograafika nii õppeasutustele (Tallinna Mehhaanikakool, Tallinna Majanduskool, Olustvere TMK), aga ka nt Tartu Raudteejaamale. Ta on lõpetanud 2006 TÜ VKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia eriala ja alustas uuesti õpinguid aastal 2011 TÜ-s keskkonnatehnoloogia erialal, millega on hetkel jõudnud doktorantuurini. Oma igapäeva tööga seonduvalt on Liil pikaajaline kogemus firmagraafika ja trükiste kujundamisel, aga ka keskkonnagraafika ning interjööri lahenduste loomisel. Sellega kaasnevalt on tal laiad teadmised ja kogemused erinevate kujundusprogrammidega.

Koolituse maksumus: 110 eurot

Soodushind õpilastele ja tudengitele

Sooduskoodi tingimused ja taotlus  Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel

Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel