E-Koolitus. Alustava ettevõtja juriidilised algteadmised (lühike baaskursus) 22.04.2021

120.00

Kategooria:

Kirjeldus

Järjest enam tunnevad inimesed endas soovi oma ettevõtte loomiseks, aga sageli jääb mõte seisma seetõttu, et ei teata kuidas või kust alustada… Antud koolitusele on oodatud ettevõtlusega alustada soovijad, kel puudub eelnev ettevõtluskogemus või on vähene kogemus. Koolituse käigus saab alustav ettevõtja teada, millised on esmased lahendamist vajavad juriidilised küsimused äritegevuse alustamisel ning kust abi leida. Koolituse raames jagatakse praktilisi näpunäiteid töösuheteid reguleerivate lepingute sõlmimise osas ning õpitakse teostama otsinguid ja sisestama andmeid ettevõtlusega seotud veebipõhistes keskkondades.


 • Aeg: 22.04.2021 kell 10:00-16:40
 • Koht: Veebikoolitus Zoom keskkonnas
 • Koolitaja: Reena Matsko
 • Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse sihtgrupp

Sihtgrupiks on ettevõtlusega alustada soovijad, kel puudub eelnev ettevõtluskogemus või on vähene kogemus ning kes soovivad omandada äritegevuseks vajalikke juriidilisi algteadmisi. Oodatud on ka kõik teised huvilised, kes soovivad saada algteadmisi ettevõtlusvaldkonda puudutavast seadusandlusest, praktilisi näpunäiteid töösuheteid reguleerivate lepingute sõlmimise osas ning õppida teostama otsinguid ja sisestama andmeid ettevõtlusega seotud veebipõhistes keskkondades.

Koolituse sisu

 • Ülevaade ettevõtlusega seotud seadusandlusest ning valdkonnaga seotud põhilistest mõistetest.
 • Seadusandlusest tulenevad võimalused töösuhteid reguleerivate lepingute sõlmimiseks, lepingutüübist tulenevad õigused ja kohustused. Praktiliste näidete varal lepingu rikkumise või ümberkvalifitseerimise tagajärjed.
 • Ülevaade peamistest ettevõtluses kasutusel olevatest veebikeskkondadest ja registritest. Praktiline päringute teostamine ja vastavalt keskkonna võimalustele ka andmete sisestamine. Põhilised veebikeskkonnad, mille kasutusvõimalustega tutvutakse: ettevõtjaportaal, Maksu- ja Tolliameti töötamise register, majandustegevuse register, Riigi Teataja, Eesti riigi infoportaal.
 • Töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestamise alused, täis- ja osalise tööaja kasutamine ettevõttes sh töötaja töövõime määrast tulenevad erisused.

Kursuse läbinu

 • Teab olulisemaid ettevõtlusvaldkonda reguleerivaid õigusakte
 • Teab töösuhteid reguleerivate lepingute põhilisi erinevusi
 • Teab puhkuse ja puhkeaja liike
 • Teab töötasu arvestamise aluseid
 • Omab praktilist kogemust ettevõtjale oluliste veebikeskkondade kasutamisel

Koolitaja

Reena Matsko on juriidilise kõrghariduse omandanud Tallina Majanduskoolis, praegu täiendab end sotsiaaltöö valdkonnas Tartu Ülikoolis ja tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutse. Töötanud juristina notaribüroos. Ettevõtluskogemust üle 15 aasta erinevates valdkondades sh rahvusvahelise ettevõtte juhtimiskogemus. 2010. aastal käivitas rahastuse saanud äriplaani toel perefirma ning 2018. aastal asutas koolitus- ja nõustamisteenuseid pakkuva ettevõtte.

Koolituse maksumus: 120 eurot

Koolitus sisaldab: Koolituse materjale. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel. Soodushind õpilastele ja tudengitele. Sooduskoodi tingimused ja taotlus Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega.

Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel