Ei ole oluline, kas oled töötaja või tööandja või alles alustad oma ettevõtlusega. Kui sa tunned, et töölepingulistes suhetes jääb sul teadmisi väheks ning seaduse teksti lugemine tundub sinu jaoks liiga keeruline, siis on see koolitus sinu jaoks (töölepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine ja ülesütlemine).


 • Aeg: alusta koolitust omale sobival ajal
 • Koolitaja: Marjel Mõis
 • Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi
 • Koht: e-õppe keskkond

Koolituse sisu:

Koolituse läbiviija soovib koolituse käigus osalejaid kurssi viia tähtsamaga, mis puudutab töölepingu seadust. Eelkõige anda koolitusel osalejale algseid teadmisi töölepingust üleüldiselt. Seega sobib koolitus eelkõige isikule, kellel üleüldine kokkupuude töölepinguseadusest tulenevate sätetega puudub. Koolituse jooksul tutvustab koolituse läbiviija töölepingu seadust, kuid lisaks seaduse tekstile on välja toodud praktilisi näiteid ja muud taolist, mis aitab koolitusel osalejal keerulisena tunduvast seadusetekstist paremini aru saada. Lisaks sellele, mis peab teadma üleüldiselt töölepingu sõlmimisel, jagab koolitaja näpunäiteid, kuidas ja millistel juhtudel saab töölepingut lõpetada või ülesse öelda, sealhulgas ka seda, kuidas end vaidluste korral töötaja või tööandjana kaitsta.

 

Koolituse sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud tööandjatele, raamatupidajatele, personalitöötajatele, ettevõtjatele, isikutele, kes soovivad ettevõtlusega tegelema hakata, füüsilistele isikutele. Eelkõige algajatele, kes soovivad omandada teadmisi töölepingu põhitõdedest.

 

Koolituse läbinu:

 • Omandab teadmised kehtivast töölepingu seadusest tulenevatest nõuetest töölepingu
  sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja ülesütlemisel;
 • Omandab teadmised kohustustest, mis tulenevad tööandjale ja töötajale kehtivast
  töölepingu seadusest;
 • Teab olulisi riigikohtu seisukohti töölepingu seaduse tõlgendamisel;
 • Oskab koostada töölepingut lähtudes kehtivast seadusest;
 • Oskab koostada seadusele vastavat ülesütlemise avaldust;
 • Teab tööandja ja töötaja vastutuse aluseid.

 

Koolitaja Marjel Mõis on ametilt jurist, kellel on praktiline kogemus koostada seadusega vastavuses olevaid töölepinguid ning töövaidlustel poole nõustamine ning lahendamine. Koolituse läbiviija tunneb töölepingu seadust ning asjakohast kohtupraktikat.

Koolituse maksumus: 50 eurot

Õppekava Töölepingu põhitõed

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.


 

Koolituse õppekava

ÜLDINE MATERJAL
Õppekava 00:00:00
Kasutatud kirjandus 00:00:00
I PEATÜKK - TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE
Töölepingu sõlmimine 00:25:00
Test I 00:20:00
II PEATÜKK - TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Töö-ja puhkeaeg 00:20:00
Töötaja õigused ja kohustused 00:20:00
Tööandja kohustused 00:10:00
Töötasu ja muud tasud 00:20:00
Test II 00:20:00
III PEATÜKK - TÖÖLEPINGU MUUTMINE JA LÕPPEMINE
Töölepingu muutmine 00:10:00
Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed 00:20:00
Test III 00:15:00
IV PEATÜKK - TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE
Töölepingu ülesütlemise viisid 00:30:00
Töölepingu ülesütlemise kord 00:20:00
Töölepingu ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine 00:15:00
Test IV 00:25:00
V PEATÜKK - TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA VASTUTUS
Töötaja vastutuse piirangud 00:20:00
Töötaja vastutuse määrad 00:20:00
Pöördumine Töövaidluskomisjoni poole 00:30:00
Testi V 00:20:00
Tagasiside vorm 00:00:00
OSTA KOOLITUS
 • 50.00
 • Tunnistuse väljastamine
 • KOOLITUSE VORM: E-koolitus
5 STUDENTS ENROLLED
REGISTREERI HUVITATUKS
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel