Video on suurepärane vahend informatsiooni ja emotsiooni edastamiseks, kasutades pilti, heli ja teksti on võimalik saavutada soovitud sihtgrupi tähelepanu. Koolituse käigus valmib video: koostatakse stsenaarium, salvestatakse must materjal ja monteeritakse lõpptulemuseks. Koos tehakse läbi kogu protsess video loomise ideest kuni esitlemiseni ja omandatakse baasoskused iseseisvaks tööks. Videotöötluseks kasutatakse Adobe Premiere või iMovie tarkvara.


• Aeg: 07.11.–21.11.2019

Koht: Raja 15, TALLINN (Mektory)

• Koolitaja: Argo Ilves

• Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

• Õppevorm: kombineeritud (auditoorne + veebipõhine)


Lisainfo: kursus sisaldab kahte auditoorset õppepäeva Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory arvutiklassis kuupäevadel 7.11. ja 12.11. kell 14.00-18.00, e-õppena läbitakse teooria Moodle keskkonnas ja esitletakse järeltöödeldud materjal.  

Sihtgrupp

Koolitus sobib hästi koolitajatele õppevideote loomiseks, turundajatele või väikeettevõtete töötajatele turundusalaste kompetentside tõstmiseks, sotsiaalmeediakanalite ning veebikeskkondade tarbeks sobiva esindus- või tutvustusvideo loomiseks.

Koolituse sisu

 • Video teooria – mida ja kuidas video õpetab või sõnumit edastab
 • Video idee vormimine pildikeelde – stsenaariumi / storyboardi koostamine, graafika kasutamine
 • Kaamerate kasutamise õiguslik alus ja kolmandate isikute poolt valmimismaterjali kasutamine
 • Materjali planeerimine ja tehnika valik – heli, video, tekst, animatsioonid, kvaliteet ja vormingud
 • Võtte planeerimine – meeskond, varustus, olustik jne.
 • Mis on plaanid, kuidas neid vahetada ja millal, milliseid kaamera liikumisi kasutada
 • Videomaterjali järeltöötlus, kus materjal vaadatakse üle, lõigatakse sobivate pikkustega stseenid, lisatakse üleminekud, efektid ja graafika ning eksporditakse vajalikku formaati
 • Valmistoote esitlemine

Koolituse käigus video salvestamiseks on vajalik kaamera või telefoni ja statiivi olemasolu. Lisaks isiklik sülearvuti mõne videotöötlemise tarkvaraga. (Kui arvad, et iMac veab välja, siis saad kasutada õppeklassi arvutit).

Koolituse läbinu

 • oskab vajaliku lõpptulemuse alusel valida parima viisi soovitud info edasiandmiseks videoga
 • teab peamisi stsenaariumi koostamise põhimõtteid ning võtteid, millega oma sõnum video abil edastada
 • oskab lähtuval lõppmeedia kvaliteedinõuetest valida vajaliku tehnika ning võtte põhjalikult ette valmistada.
 • oskab soovitud materjali etteantud stsenaariumi põhjal filmida ning hinnata materjali sobivust valmistoote eesmärgi saavutamiseks
 • tunneb ja oskab kasutada peamisi videote töötlemise tarkvarasid ning võtteid.
 • oskab valida oma videole sobiva väljundmeedia ning sellele vastavalt planeerida  video lõppkvaliteedi ning selle vastavalt tarkvara abil eksportida

 

Õppekeskkond

Koolitus toimub Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskuses Mektory, Saksa Digikooli õppeklassis, mis on varustatud õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike arvutiprogrammide ja litsentsidega. Koolitusele võib kaasa võtta sülearvuti, soovijatele on kasutamiseks iMac arvutid. Õpperuumides on kasutada Wifi. Teooria läbimiseks ja tööde esitamiseks kasutatakse e-õppe keskkonda Moodle. E-õpe on kaasaegne õppevorm, mis võimaldab õppida sobival ajal ja kohas.

Koolitaja

Argo Ilves on 2013. aastal lõpetanud Tallinna Ülikool Interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade magistriõppekava. Lisaks IT -alasele haridusele omab kogemust haridustehnoloogina ja IT-projektijuhina. Mitmekülgsete huvialade kõrval on Argo osalenud mitmes video- ja tarkvaraprojektis konsultandina. Loonud videomaterjale ja tegelenud ka videoülekannetega. Viimased 5 aastat on Argo õpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis videomängude disaini ja Õppevideote loomise aineid. Inspiratsioon on andnud nii filmisemiootika kui ka 2012 a. läbitud J. Kuomi (BBC õppevideote ekspert) koolitused.

Koolituse maksumus 290€

Õpilastele soodustus

Sooduskoodi tingimused ja taotlus

Koolitus sisaldab e-õppe materjale. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel. Õpilastele soodustus

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega

 

 

Koolituse õppekava

OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE
OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE 00:00:00
Õppekava
ÕPPEKAVA 00:00:00
OSALEJA TAGASISIDE KOOLITUSELE
OSALEJA TAGASISIDE KOOLITUSELE 00:00:00
Õppekava 00:00:00
OSTA KOOLITUS0 KOHTA JÄÄNUD
 • 290.00
 • 8 - Max grupi suurus
 • KOOLITUSE PERIOOD: 07.11.–21.11.2019
 • KOOLITUSE VORM: AUDITOORNE + E-ÕPE
16 STUDENTS ENROLLED
REGISTREERI HUVITATUKS
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel