Raamatupidamise kursus sobib Sinule, kui soovid õppida kaasaegseid õppemeetodeid kasutades, igal pool ja ajast sõltumata. Oled eesmärgikindel, oskad ise oma aega planeerida ja iseseisvalt õppida. Õppemeetodiks on e-õpe. Õppimiseks on vajalikud arvuti ja interneti kasutamise oskused.

Reaalajas toimub neli kohtumist, kokku 16 ak/tundi. Iseseisvat tööd 36 ak/tundi Moodles, seal on kõik materjalid, juhendid, ülesanded. Tööde esitamine toimub Moodles. Koolitaja annab personaalset tagasisidet ja vajadusel konsultatsiooni veebi teel.


 • Aeg: 13.09 – 25.10.2022
 • Koolitaja: Evi Kikas
 • Koolituse maht: 52 akadeemilist tundi, sh neli veebipõhist kohtumist (16 ak/h)
 • Koht: Moodle ja Zoomis kohtumised: 14.09, 28.09, 12.10, 19.10 (kl 10.00 – 13.15)

Koolituse sisu

 • Raamatupidamise mõiste.
 • Kontoplaan. Kirjendid. Deebet ja kreedit.
 • Kanded kontodele.
 • Varade, kohustiste, omakapitali arvestus.
 • Tulude ja kulude arvestus.
 • Arveldused klientide ja tarnijatega.
 • Varude arvestus. Põhivarade arvestus ja amortisatsioon.
 • Seosed raamatupidamise aruannetega.
 • Nõuded algdokumendile. Maksuarvestuse kanded.
 • Ettevõtlusega mitte seotud kulud.
 • Käibemaks. Palgaarvestus. Maksudeklaratsioonid.
 • Korrigeerivad raamatupidamise kanded.
 • Aastaaruande koostamine.
 • Raamatupidamise korraldamine. Sise-eeskiri.
 • Raamatupidamise seadus. Eesti Finantsaruannete Standardid.

Koolituse läbinu

 • kirjendab majandustehinguid
 • kirjendab maksuarvestust
 • koostab raamatupidamise aruandeid
 • teab arvestusmeetodeid
 • koostab raamatupidamise sise-eeskirja

Koolitaja

Evi Kikas on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog, lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ja läbinud Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika koolituse. Täiendanud end Tartu Ülikooli kursustel e-kursusete koolitajana. Töötanud raamatupidajast pearaamatupidajani, tarkvara ettevõttes osakonnajuhatajana, koolides õpetajana. Ettevõtte omanikuna alustas 2003.a. raamatupidamise teenuste pakkumist aktsiaseltsidele, osaühingutele, FIE-le, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. Täiskasvanute koolitajana tegutsenud üle 30 aasta, sh kõige pikemat aega Merit programmide koolitajana. 2019. aasta jaanuaris alustas  e-koolituste pakkumist. 2022.a. läbis „Täiskasvanute koolitaja baaskursuse” 160 ak/h.

Koolituse maksumus: 380 eurot.

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

Koolituse õppekava

Õppekava
Õppekava – Raamatupidamise alused Details TASUTA 00:00:00
OSTA KOOLITUSALGUSENI JÄÄNUD: 1 kuu
 • 380.00
 • PERIOOD: 13.09- 25.10.2022
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
0 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel