Koolitust avatakse alles kõikide kohtade täitumisel.

Kui oled huvitatud, siis registreeri huvitatuks!


 • Aeg: määramisel
 • Koht: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
 • Koolitaja: Leeni Almosen
 • Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi

Sihtgrupp

Õpe on mõeldud neile, kes kasutavad oma igapäevatöös MS Excelit ja soovivad õppida looma ning kasutama oma andmete töötlemisel ja analüüsimisel liigendtabeleid ja liigenddiagramme.

Koolituse sisu

 • Liigendtabeli loomine ja nõuded andmetele liigendtabeli loomiseks
 • Liigendtabeli ülesehitus ja selle muutmine
 • Liigendtabelis olevate andmete grupeerimine
 • Liigendtabelis olevate andmete kuvamise (funktsioonid) võimalused (summana, loendina, keskmisena, absoluutarvudena, osakaaludena, muutusena jne)
 • Liigendtabeli sorteerimine, filtreerimine (sh tükeldite (slicer) ja ajaskaala (timeline) kasutamine ja veergude ning ridade peitmine
 • Liigendtabeli kaudu algtabeli juurde tagasipöördumine
 • Liigenddiagrammi loomine andmetabelilt ja liigendtabelilt
 • Liigenddiagrammi muutmine ja kujundamine (veeru- ja reapäiste muutmine, tunnuste paigutamine jmt)

Koolituse läbinu

 • Loob liigendtabeleid ja teab millised on eeldused andmetele liigendtabeli loomiseks
 • Valib liigendtabeli asukoha vastavalt soovile ning muudab liigendtabelis kuvatavaid andmeid, nende grupeerimist ning paigutust
 • Teab ja oskab kasutada liigendtabeli erinevaid võimalusi andmete esitamiseks
 • Teab ja oskab kasutada võimalusi liigendtabeli andmete sorteerimiseks ja filtreerimiseks
 • Kasutab liigendtabelit andmete analüüsimise vahendina ja kujundab selle esitamiseks sobivaks
 • Loob ja kasutab liigenddiagrammi andmete visualiseerimiseks

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike arvutiprogrammide ja litsentsidega. Õppetöö tarbeks on ruumides nii võrguinternet kui Wifi leviala. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele.

Koolitaja

Leeni Almosen – lõpetanud 2003. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala. On töötanud psühholoogia ainete ja informaatika õpetajana (2002-2004). Viimased 15 aastat on peamisteks tööülesanneteks olnud andmete aruandlus ja analüüs.

Koolituse maksumus 150€

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kursuse etteantud mahus ja tingimustel läbimisel.

Sooduskoodi tingimused ja taotlus Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

Koolituse õppekava

Õppekava kehtestamata !
PRIVAATNE KOOLITUS
 • PRIVAATNE
 • HIND: 150€
0 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel