Koolitusel õpitakse looma ruumi eskiisjoonist ehk 2-mõõtmelist visandlikku ruumiplaani. Ruumist loodud eskiisjoonis aitab kliendil saada olulist lisainfot, mis objektist tehtud fotodel ei kajastu. On oluline, et see info antakse edasi vastavuses tegelikkusele ehk eelkõige õigetes proportsioonides. Ka joonisele paigutatavad mõningad sisustuselemendid aitavad kaasa ruumi võimalustega tutvumisele. Head joonised objektist peegeldavad kinnisvara pakkuja professionaalsust.
Kursuse käigus tutvutakse vabavaralise vektorgraafikaprogrammiga Gravit Designer, millega on mugav teha lihtsamaid jooniseid, ning valmivad kaks erineva mahukusega ruumi eskiisjoonist.


• Aeg: 26.11.–06.12.2019
• Koht: Jalaka 8, Pärnu (Saksa Tehnoloogiakool)
• Koolitaja: Lemmi Aimre
• Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi
• Õppevorm: kombineeritud (auditoorne + veebipõhine)


Lisainfo: kursus sisaldab auditoorset õpet Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli arvutiklassis kuupäeval 28.11.  kell 15.00-17.30. E-õppena läbitakse õppematerjal Moodle keskkonnas ja esitatakse valmistööd ning saadakse juhiseid, vastuseid tekkinud küsimustele ja tagasisidet koolitajalt.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud igapäevaste töödega seotud oskuste ja vilumuste kasvatamiseks kinnisvarabüroode maakleritele, sekretäridele. Koolituselt saadud teadmised sobivad lisaks haldusfirmadele – lao-, tööstus-, tootmisruumide eskiisiplaani koostamiseks ning kõigile huvilistele, kellel on vajadus koostada ruumi/korteri üldplaan lihtsustatud kujul (nt. korteri müümisel).

Õppe alustamise nõuded

Arvuti kasutamise baasoskused. Arvutisse installeeritud vabavaraline vektorgraafikaprogramm GRAVIT DESIGNER (Corel Corporation-ilt).

Koolituse sisu

 • Põhimõtted ruumi eskiisplaani koostamiseks
 • Vektorgraafikaprogrammi üldmõisted
 • Võtted vektorgraafikast: – kujundid (joon, ristkülik, ring), – tegevused (kujundi korrigeerimine, täitevärvid ja -pinnad, kihid, dubleerimine, peegeldamised, pööramine), – töö tekstiga, – joonise eksportformaadid, sh. PDF-formaat
 • Valmivad 2-toalise korteri eskiisjoonised: – 2-toalise korteri lihtsam eskiisjoonis, – 2-toalise korteri detailsem eskiisjoonis.

Mõlemad joonised tuleb esitada koolitajale tagasisideks ja hindamiseks. Koolituse läbimisel ja lõpetamisel osaleja tunnistus.

Koolituse läbinu

 • Kasutab oma töös vektorgraafika lihtsamaid võtteid
 • Teab olulisemaid ruumi eskiisjoonise koostamise põhimõtteid
 • Oskab arvutisse viia ruumi üldplaani koos mõningate sisekujunduselementidega
 • Oskab loodud joonise kanda üle universaalsesse PDF-formaati

Õppekeskkond

Teooria läbimiseks ja tööde esitamiseks kasutatakse e-õppe keskkonda Moodle. E-õpe on kaasaegne õppevorm, mis võimaldab õppida omale sobival ajal, tempos ja kohas.  Koolitaja jagab töödele tagasisidet ja vastab tekkinud küsimustele. Auditoorne tund toimub Pärnu saksa Tehnoloogiakooli õppeklassis, mis on varustatud õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike arvutiprogrammidega. Koolitusele võib kaasa võtta oma sülearvuti. Õpperuumides on kasutada Wifi.

Koolitaja

Lemmi Aimre on erialalt kujunduskunstnik. Lõpetanud aastal 2008 bakalaureusena EKA AA-s kujunduskunsti eriala, varasemalt omandanud TRÜ-s ka majandusküberneetika eriala. Töötanud TÜ Kirjastuses kujundaja-arvutigraafikuna, alates 1997-st aastast vabakutselise arvutigraafiku, hiljem graafilise disaineri ja kujunduskunstnikuna.

 

Koolituse maksumus 90€

Õpilastele soodustus

Sooduskoodi tingimused ja taotlus

Koolitus sisaldab e-õppe materjale. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega

 

 

Koolituse õppekava

Õppekava kehtestamata !
OSTA KOOLITUS10 KOHTA JÄÄNUDALGUSENI JÄÄNUD: 2 nädalat
 • 90.00
 • 10 - Max grupi suurus
 • KOOLITUSE PERIOOD: 26.11.– 06.12.2019
 • KOOLITUSE VORM: AUDITOORNE + E-ÕPE
10 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel