Kutsetunnistusega raamatupidaja on ettevõtte kvaliteedimärgiks ja viitab sellele, et raamatupidamise valdkond on ettevõttes korrektselt korraldatud vastavalt kehtivatele nõuetele. E-kursusel osaledes saad uuendada ja süstematiseerida oma teoreetilisi teadmisi, lahendada vastavaid ülesandeid ja teemakohaseid teste, mis aitavad Sul sooritada raamatupidaja, tase 5 kutseeksami.


 • Aeg: lõppeb 25.10.2019 (koolitus on liitumiseks avatud kuni 1.oktoober)
 • Koht: e-õppe keskkond Moodle
 • Koolitaja: Irene Janter
 • Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi
 • Õppevorm: e-õpe

Lisainfo: kursus sisaldab teemakohaseid õppematerjale ja valikvastustega teste, mis sisaldavad nii teoreetilisi küsimusi kui ülesandeid. Foorumis saab arutleda teiste koolitusel osalejatega ja esitada küsimusi koolitajale. Testide lahendamise aeg ja soorituste kordade arv koolituse perioodil ei ole piiratud. Saad harjutada nii palju, kui soovid. Võimalus jälgida endal oma arengut, kuna soorituse tulemuse saad kohe teada. Koolituse lõpul tuleb sooritada 90 minuti jooksul 20 küsimusest ja 7 ülesandest koosnev valikvastustega test.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on soov ja vajalikud teadmised, et sooritada raamatupidaja, tase 5 kutseeksam. Samuti neile, kes soovivad teada saada, mida eksam sisaldab, et mõelda eksamile kunagi tulevikus.

Koolituse sisu

 • Finantsarvestus

 • varude pidev ja perioodiline arvestus, Fifo ja kaalutud keskmine

 • rahaliste vahendite arvestus, valuutatehingud

 • nõuete ja kohustuste arvestus, ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu

 • tulude arvestus, müügi-, äri- ja finantstulud

 • põhivara amortisatsiooni arvutamise erinevad meetodid, allahindlus.

 • kinnisvarainvesteeringute arvestus

 • töötasuarvestus

 • aruandluse koostamine

 • Maksuarvestus

 • erisoodustuste maksuarvestus

 • käibemaksuarvestus

 • maksudeklaratsioonid

 • Raamatupidaja kutse-eetika

 • raamatupidaja kutse-eetika koodeks

 • Kuluarvestus

 • kuluarvestussüsteemi määratlemine ja kulude liigitamine

 • täis-ja osakulu arvestus

 • omahinna kalkuleerimine

 • kulud-maht-kasum analüüs

 • Eelarvestamine

 • eelarve koostamiseks kasutatavad protseduurid, meetodid ja mudelid

 • finantseelarvete koostamine

 • Finantsaruannete analüüsimine

 • finantsaruannete analüüsi meetodid, infoallikad

 • finantsaruannete muutuste ja suhtarvuanalüüs

Koolituse läbinu

 • kajastab dokumentide alusel majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites;
 • koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • analüüsib finants-ja maksuaruannete ning kirjete vaheliste seoste vastavust kehtivate õigus- ja normatiivaktidega;
 • valib majandusüksuse või projekti eripärast lähtudes sobiva kuluarvestussüsteemi ning määratleb ja liigitab kulud, kulukohad, kulukandjad;
 • kalkuleerib erinevate toodete ja teenuste omahinna rakendades kuluarvestuse meetodeid;
 • teostab kulu-maht-kasum analüüsi;
 • koostab majandusüksuse finantseelarve;
 • arvutab finantssuhtarvud ja teostab finantsaruannete muutuste analüüsi.

 

Koolitaja

Irene Janter on lõpetanud ettevõtte finantsjuhtimise magistriõppe 2012.a.ja talle on omistatud ärijuhtimise magistri kraad. Bakalaureuse kraad raamatupidamise ja – analüüsi erialal. Raamatupidajaid on õpetanud 23 aastat ja viimasel kolmel aastal teinud lisaks koolitusi raamatupidaja, tase 5 kutseeksamile minejatele selle ettevalmistuseks. Omab praktilist kogemust nii oma ettevõttes kui raamatupidamisteenuse pakkujana. Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus nr. 091663 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistus nr. 114999

Koolituse maksumus 360€

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kursuse etteantud mahus ja tingimustel läbimisel.

Sooduskoodi tingimused ja taotlus  Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

 

Koolituse õppekava

OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE
ALUSTA ÕPPIMIST. Koolitusele sisenemise juhend ja võti. 00:00:00
ÕPPEKAVA
Tutvu õppekavaga 00:00:00
OSALEJA TAGASISIDE KOOLITUSELE
Tagasiside 00:00:00
OSTA KOOLITUS11 KOHTA JÄÄNUD
 • 360.00
 • 16 - Max grupi suurus
 • KOOLITUSE PERIOOD: KUNI 25.10.2019
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
21 STUDENTS ENROLLED
REGISTREERI HUVITATUKS
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel