Kutsetunnistusega raamatupidaja on ettevõtte juhtkonnale kvaliteedimärgiks ja annab ühtlasi kindluse, et raamatupidamise valdkond on korrektselt korraldatud vastavalt kehtivatele nõuetele.
E-kursusel osaledes saad uuendada ja süstematiseerida oma teoreetilisi teadmisi, lahendada vastavaid ülesandeid ja teemakohaseid teste, mis aitavad Sul sooritada raamatupidaja, tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse mooduli.


 • Aeg: 25.03.–27.04.2020
 • Koht: e-õppe keskkond Moodle
 • Koolitaja: Irene Janter
 • Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
 • Õppevorm: e-õpe

Lisainfo: kursus sisaldab teemakohaseid õppematerjale ja valikvastustega teste, mis sisaldavad nii teoreetilisi küsimusi kui ülesandeid. Foorumis saab arutleda teiste koolitusel osalejatega ja esitada küsimusi koolitajale. Testide lahendamise aeg ja soorituste kordade arv koolituse perioodil ei ole piiratud. Saad harjutada nii palju, kui soovid. Võimalus jälgida endal oma arengut, kuna soorituse tulemuse saad kohe teada. Koolituse lõpus tuleb osalejal sooritada 45 minuti jooksul 10 küsimusest ja 5 ülesandest koosnev valikvastustega test.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud neile, kellel on SA Kutsekoda kutseregistri andmetel Raamatupidaja, tase Assistent I kutsetunnistus. VIIMASED EKSAMID sügisel 16.11.2019 ja sügisel 2020, kui on võimalik sooritada veel ainult juhtimisarvestuse moodul lisaks, et saada raamatupidaja, tase 5.

Koolituse sisu

 • Kuluarvestus
 • kuluarvestussüsteemi määratlemine ja kulude liigitamine
 • täis-ja osakulu arvestus
 • omahinna kalkuleerimine
 • kulud-maht-kasum analüüs
 • Eelarvestamine
 • eelarve koostamiseks kasutatavad protseduurid, meetodid ja mudelid
 • finantseelarvete koostamine
 • Finantsaruannete analüüsimine
 • finantsaruannete analüüsi meetodid, infoallikad
 • finantsaruannete muutuste ja suhtarvuanalüüs

 

Koolituse läbinu

 • valib majandusüksuse või projekti eripärast lähtudes sobiva kuluarvestussüsteemi ning määratleb ja liigitab kulud, kulukohad, kulukandjad;
 • kalkuleerib erinevate toodete ja teenuste omahinna rakendades kuluarvestuse meetoteid;
 • teostab kulu-maht-kasum analüüsi;
 • koostab majandusüksuse finantseelarve;
 • arvutab finantssuhtarvud ja teostab finantsaruannete muutuste analüüsi.

 

Koolitaja

Irene Janter on lõpetanud ettevõtte finantsjuhtimise magistriõppe 2012.a. ja talle on omistatud ärijuhtimise magistri kraad. Bakalaureuse kraad raamatupidamise ja – analüüsi erialal. Koolitajal on raamatupidajate õpetamise kogemus 23 aastat, lisaks on viimased kolm aastat viinud läbi koolitusi raamatupidaja, tase 5 kutseeksami ettevalmistuseks. Ta omab praktilist kogemust nii oma ettevõtte kui raamatupidamisteenuse pakkujana. Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus nr. 091663 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistus nr. 114999

 

Koolituse maksumus 180€

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kursuse etteantud mahus ja tingimustel läbimisel.

Sooduskoodi tingimused ja taotlus  Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

 

Koolituse õppekava

OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE
ALUSTA ÕPPIMIST JUHEND Details 00:00:00
ÕPPEKAVA
ÕPPEKAVA Details 00:00:00
OSALEJA TAGASISIDE KOOLITUSELE
OSALEJA TAGASISIDE KOOLITUSELE Details 00:00:00
OSTA KOOLITUS
 • 180.00
 • KOOLITUSE PERIOOD: 25.03.–27.04.2020
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
18 STUDENTS ENROLLED
REGISTREERI HUVITATUKS
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel