Koolitus sobib nii algajatele kui pikaajalistele Exceli kasutajatele. Exceli baaskoolituse läbimine muudab töötamise oluliselt lihtsamaks, kiiremaks ja võimalusterohkemaks. E-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne kõike omal praktikas läbida. Exceli alg- ja kesktaseme koolituse e-kursus koosneb videotest kogukestvusega üle viie tunni. E-kursus sisaldab osalejale õppematerjalide piiramatut kasutusaega ja uuendusi. Suurte kogemustega juhendajapoolset tuge veel lisaks kuni 3 kuu jooksul.


 • Aeg: 15.10.–12.11.2019
 • Koht: e-õppe keskkond
 • Koolitaja: Asko Uri
 • Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Koolituse sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on kõik tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisega kokkupuutvad ja tööks oskusi vajavad inimesed (ettevõtjad, klienditeenindajad, bürootöötajad, sekretärid, assistendid, laotöölised, esmatasandi juhid jne). Koolitus aitab muuhulgas kaasa mitmetes kutsestandardites kirjeldatud kompetentside saavutamisele.

Koolituse sisu

 • Excel 2013 (365) omapära ja tasuta prooviperiood ja klaviatuuri kasutamine töös Exceliga
 • Töövihiku avamine, loomine, sulgemine ja salvestamine
 • Exceli tööriistad, menüüde ja käskude kuvamine, abi kasutamine töökäskude kohta, kiirkäskude kasutamine, vaate suurendamise ja vähendamise tööriistad, dokumentide ja rakenduste vahel liikumine klaviatuuri abil
 • Exceli tabel, märgistamine ja tabelis liikumine
 • Andmete sisestamine ja lahtrite vormingud
 • Valemite loomine ja erinevad funktsioonid
 • Sisu ja vormingu kleepimine ja kleepimise valikud
 • Lahtrite ja tabeli vormindamine
 • Töölehtede haldamine ja sisu muutmine
 • Tegevuste tagasivõtmine
 • Toimingud veergude, ridade ja lahtritega
 • Sorteerimine, filtreerimine ja vahekokkuvõtted
 • Andmete otsimine ja asendamine
 • Kommentaaride lisamine, muutmine ja printimine
 • Piltide ja vektorgraafika lisamine
 • Diagrammide ja minigraafikute lisamine
 • Töölehe ja akna kuvamise valikud: ridade ja veergude külmutamine, tabeli vaate tükeldamine, avatud töövihikute automaatne sobitamine ekraanile
 • Õigekirjakontroll
 • Printimine: küljenduse ja lehepiiri vaated, ülemise rea või vasakpoolse veeru printimine kõigil lehtedel, printimise ala määramine, päise ja jaluse haldamine

 

Koolituse läbinuteab peast ja rakendab järgmisi Exceli funktsionaalsusi

• Exceli põhitõed sealhulgas klaviatuuri kasutamine
• töövihiku avamine, loomine, sulgemine ja salvestamine
• Exceli tabeli funktsioone märgistamine ja liikumine, andmete sisestamine lahtrite vormindamine ja kujundamine
• valemite ja funktsioonide loomine
• kleepimise valikute kasutamine
• lahtrite ja tabelite vormindamine
• töölehtede haldamise võtted ja erinevate töölehtede sisu korraga muutmine
• andmete sorteerimine ja filtreerimine, vahekokkuvõtete filtreerimine
• andmete otsimise ja asendamise võimalused
• töölehe ja akna kuvamise valikud
• õigekirja kontrolli võimaluste kasutamine
• soovitud info ja ala väljaprindi ettevalmistamine ja teostamine

 

Koolitaja

Asko Uri töötab juba kuuendat aastat koolitaja, koolitusjuhi ja koolitusmaterjalide loojana. Tema koolitustel on osalenud üle kahe tuhande inimese, kelle tagasiside koolitustele “10-palli” skaalal on püsivalt keskmisena üle üheksa. Koolitaja on töötanud tegevjuhina Eesti-Norra e-õppematerjale tootvas ettevõttes. Kokku on koolitaja koostanud ligikaudu 20 e-kursust ja omab head vilumust auditoorsete koolituste läbiviijana. HARIDUS: Tartu Ülikool, sotsiaaltöö magister 2013 – … / sotsioloogia bakalaureus 2010. Koolitaja enda arusaama kohaselt on hea koolitaja inimene, kes – lisaks koolitatava valdkonna väga heale tundmisele – lähtub ennekõike õppijast, on toetava ja positiivse suhtumisega ning on ise õpetatavast teemast vaimustunud. Tema koolituste ja koolitusmaterjalide peamisteks omadusteks on köitvus, kerge jälgitavus ja osalejate kaasatus.

 

Koolituse maksumus: 120 eurot

Õppekava “Excel alg- ja kesktase tööalaseks kasutamiseks”

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel.

 

Koolituse õppekava

Alusta õppimist
Õppevideod ja koolituse alustamise juhend. 00:00:00
Tagasiside vorm 00:00:00
OSTA KOOLITUS10 KOHTA JÄÄNUD
 • 120.00
 • 12 - Max grupi suurus
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
 • KOOLITUSE PERIOOD: 15.10.–12.11.2019
2 STUDENTS ENROLLED
REGISTREERI HUVITATUKS
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel