Ametlikus asjaajamises tuleb sageli vormistada kirju, mis on adresseeritud asutuse või ettevõtte esindajale. Ametikirja kirjutades tuleb järgida kindlat vormistust, stiili ja sõnakasutust. Ametikiri kirjutatakse lühidalt ja lihtsalt. Tekst peab olema üheselt mõistetav ja andmed usaldusväärsed. Teksti sõnastus peab olema keeleliselt ja juriidiliselt korrektne ning kirjastiil rahulik ja viisakas.

Hästi koostatud dokumente hinnatakse kõrgelt.


 • Aeg: 18.01 – 21.02.2021
 • Koht: e-õppe keskkond Moodle
 • Koolitaja: Irene Janter
 • Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
 • Õppevorm: e-õpe

Lisainfo

Kursus sisaldab teemakohaseid õppematerjale, ülesandeid ja teste. Foorumis saab esitada küsimusi koolitajale. Koolituse jooksul tuleb sooritada kõik ülesanded ja testid ning anda koolitusele tagasiside.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud väikeettevõtete omanikele, juhiabidele, raamatupidajatele – kõigile, kes oma igapäevast tööd tehes peavad kasutama korras keelt ja edastama selgeid sõnumeid.  Kursus keskendub ametikirjade õigekirjale, stiilile ja vormile.

Koolituse sisu

 • E-kirja pöördumine, lõpetamine ning allkiri
 • Ametikirjad
 • Aja ja koha väljendamine
 • Suur ja väike algustäht
 • Jutumärkide kasutamine
 • Numbrite õigekiri ja tühikud
 • Kirjatekstide parandamine ametikirjale sobivaks
 • Eesti perekonnanimede käänamine
 • Kuidas hoiduda kantseliidist?

Koolituse läbinu

 • koostab ametikirju kasutades eesti keele õigekirja
 • kasutab ametikirjades õigesti suurt ja väikest algustähte, kirjutab     õigesti numbrid ning aja-ja kohaväljendid
 • hoidub ametlikus kirjavahetuses kantseliidist

Koolitaja

Irene Janter on lõpetanud ettevõtte finantsjuhtimise magistriõppe 2012.a. ja talle on omistatud ärijuhtimise magistri kraad. Bakalaureuse kraad raamatupidamise ja – analüüsi erialal. Raamatupidajaid on õpetanud 23 aastat. Omab praktilist kogemust nii omas firmas kui raamatupidamisteenuse pakkujana. Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus nr. 091663 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistus nr. 114999

Koolituse maksumus 120€

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust kursuse etteantud mahus ja tingimustel läbimisel.

OSTA KOOLITUSALGUSENI JÄÄNUD: 2 kuud
 • 120.00
 • HIND 120€
 • AEG: 18.01 - 21.02.2021
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
0 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel