Praktiline vektorgraafika (Affinity Designer) algkursus on mõeldud kõigile, kes vajavad või tunnevad huvi trüki- ja veebigraafika loomise vastu. Eelkõige on koolitus aga mõeldud ettevõtjatele või ettevõtte töötajatele, kes soovivad luua ja kujundada ise oma firmagraafikat ning teisi reklaammaterjale.
E-õpe on kaasaegseim õppemeetod, mis võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas. Koolitus toimub e-õppe keskkonnas. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele.


 • Aeg: 26.02 – 10.03.2020
 • Koolitaja: Lii Allas
 • Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi
 • Koht: e-õppe keskkond

Tegemist on praktilise sissejuhatusega Affinity Designer programmi, mis on taskukohase hinnaga alternatiiv professionaalide poolt kasutatava Adobe Illustratorile. Kursus on läbitav programmi tasuta prooviperioodi jooksul. Kursusel omandatakse oskused programmiga töötamiseks ning trükikõlbulike failide loomiseks. Selle käigus valmib kolm praktilist tööd – logo või nimemärk, visiitkaart ja blankett ning mappkaaned. Kursusel osalemise eelduseks on arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse sisu

 • Affinity Designer töökeskkonna tutvustus, lõuendi loomine ja muutmine
 • Peamiste tööriistade tutvustus
 • Joongraafika loomine ja selle muutmine
 • Värvide kasutamine joongraafikas
 • Tekstiga töötamise võimalused
 • Ornamentika võtted – objektide reastamine, keeramine peegelpilti, kordused
 • Rastergraafikaga töötamise võimalused vektorgraafika programmis
 • Kihid vektorgraafikas
 • Trükifailide loomise põhimõtted

Koolituse läbinu

 • Omandab esmased baasteadmised vektorgraafika programmidest üldisemalt ja oskused sellega töötamiseks
 • Oskab luua ja muuta dokumenti
 • Oskab luua joongraafikat ja seda soovikohaselt redigeerida
 • Oskab töötada objekti värvi ja piirjoontega
 • Valdab tekstiga töötamist
 • Oskab objekte vormindada, transformeerida ja positsione
 • Oskab sisse tuua rastergraafikat ning sellega soovikohaselt töötada
 • Kasutab oskuslikult erinevaid kihte
 • Oskab luua trükikõlbulikke faile

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetodiks on e-õpe. Õppematerjalid, juhendid, ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele. Koolitaja vastab kursusel osalejate küsimustele, mis tekivad koolituse käigus selleks ettenähtud Moodle foorumis. E-õpe on kaasaegseim õppemeetod, mis võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas. Koolitaja vastab kursusel osalejate küsimustele, mis tekivad koolituse käigus selleks ettenähtud Moodle foorumis.

Koolitaja Lii Allas töötab reklaamivaldkonnas ja graafilise disainerina 15 aastat. Alustas karjääri reklaamifirmas Valge Kass ja viimased 10 aastat on tegutsenud vabakutselise disainerina. Viimaste aastate suuremad disaini projektid on olnud koostöös reklaamiagentuuriga Avart, mille käigus on loodud infograafika nii õppeasutustele (Tallinna Mehhaanikakool, Tallinna Majanduskool, Olustvere TMK), aga ka nt Tartu Raudteejaamale. Ta on lõpetanud 2006 TÜ VKA butafoor-dekoraatori eriala ja alustas uuesti õpinguid aastal 2011 TÜ-s keskkonnatehnoloogia erialal, millega on hetkel jõudnud doktorantuurini. Oma igapäeva tööga seonduvalt on Liil pikaajaline kogemus firmagraafika kujundamisel, trükiste loomisel ja sellega kaasnevalt erinevate kujundusprogrammide tundmisel ja kasutamisel.

Koolituse maksumus: 120 eurot

Soodushind õpilastele ja tudengitele

Sooduskoodi tingimused ja taotlus  Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel

Koolituse õppekava

OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE 00:00:00
OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE
OSALEJA JUURDEPÄÄS KOOLITUSELE 00:00:00
OSALEJA TAGASISIDE KOOLITUSELE
OSALEJA TAGASISIDE 00:00:00
ÕPPEKAVA
ÕPPEKAVA 00:00:00
OSTA KOOLITUS8 KOHTA JÄÄNUD
 • 120.00
 • 10 - Max grupi suurus
 • PERIOOD: 07.11.–21.11.2019
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
12 STUDENTS ENROLLED
REGISTREERI HUVITATUKS
Made by © Kosk Disain OÜ

Setup Menus in Admin Panel