Mõlgutad mõtteid ettevõtlusmaastikule suundumise suhtes, plaanid lähiajal asutada oma ettevõtte või oledki juba stardipaku ületanud, et tegeleda millegi tõeliselt inspireerivaga, aga tahaksid veidi kindlamalt orienteeruda seadusandluse rägastikus?  Tahaksid oma ettevõtte heaks tehtud tööd tasustada, aga pole päris kindel vormi osas? Kui need teemad sind kõnetavad ja soovid lisaks teada, milliseid registreeringuid võid ettevõtjana vajada lisaks asutamisprotseduuridele ning kuidas korraldada ettevõttes töötervishoiu- ja ohutusega seonduvat, siis oled oodatud koolitusele „Alustava ettevõtja juriidiline esmaabikohver“! Kohtume nii veebis kui koolis, harutame keerdus paragrahvid sirgeks ja teeme keerulised asjad lihtsaks!


 • Aeg: 2 koolituspäeva 11.03. ja 18.03.2021
 • Koolitaja: Reena Matsko
 • Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
 • Koht: Zoom keskkond

Sihtgrupp

Sihtgrupiks on ettevõtlusega alustada soovijad, kel puudub eelnev ettevõtluskogemus või on vähene kogemus ning kes soovivad omandada äritegevuseks vajalikke juriidilisi algteadmisi. Oodatud on ka kõik teised huvilised, kes soovivad saada algteadmisi ettevõtlusvaldkonda puudutavast seadusandlusest, praktilisi näpunäiteid töösuheteid reguleerivate lepingute sõlmimise ja töötervishoiu ja tööohutuse korralduse osas ning õppida teostama otsinguid ja sisestama andmeid ettevõtlusega seotud veebipõhistes keskkondades.

Koolituse sisu

 • Ülevaade ettevõtlusega seotud seadusandlusest ning valdkonnaga seotud põhilistest mõistetest.
 • Seadusandlusest tulenevad võimalused töösuhteid reguleerivate lepingute sõlmimiseks, lepingutüübist tulenevad õigused ja kohustused. Praktiliste näidete varal lepingu rikkumise või ümberkvalifitseerimise tagajärjed.
 • Ülevaade peamistest ettevõtluses kasutusel olevatest veebikeskkondadest ja registritest. Praktiline päringute teostamine ja vastavalt keskkonna võimalustele ka andmete sisestamine. Põhilised veebikeskkonnad, mille kasutusvõimalustega tutvutakse: ettevõtjaportaal, Maksu- ja Tolliameti töötamise register, majandustegevuse register, Riigi Teataja, Eesti riigi infoportaal.
 • Töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestamise alused, täis- ja osalise tööaja kasutamine ettevõttes sh töötaja töövõime määrast tulenevad erisused.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korralduse üldpõhimõtted ja seadusandlus. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid. Töökeskkonna riskianalüüsi koostamise põhimõtted.

Kursuse läbinu

 • Teab olulisemaid ettevõtlusvaldkonda reguleerivaid õigusakte
 • Teab töösuhteid reguleerivate lepingute põhilisi erinevusi
 • Teab puhkuse ja puhkeaja liike
 • Teab töötasu arvestamise aluseid
 • Teab töötervishoiu– ja tööohutuse korralduse üldnõudeid ettevõttes
 • Omab praktilist kogemust ettevõtjale oluliste veebikeskkondade kasutamisel

Õppekeskkond

Koolitus toimub nii Zoom keskkonnas kui ka Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli (Jalaka 8, Pärnu) õppeklassis, mis on varustatud sobiva esitlustehnikaga. Koolitusele võib kaasa võtta sülearvuti, soovijatele on õpperuumis on kasutada Wifi. Kombineeritud õpe on kaasaegne õppevorm, kus segunevad online materjalid ja veebi vahendusel õpe ning grupiõpe õppeklassis koos juhendajaga. Veebikeskkonnas õppides õppur töötab autonoomselt, aga tal on olemas ka grupi ja juhendaja toetus.

Koolitaja

Reena Matsko on juriidilise kõrghariduse omandanud Tallina Majanduskoolis, praegu täiendab end sotsiaaltöö valdkonnas Tartu Ülikoolis ja tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutse. Töötanud juristina notaribüroos. Ettevõtluskogemust üle 15 aasta erinevates valdkondades sh rahvusvahelise ettevõtte juhtimiskogemus. 2010. aastal käivitas rahastuse saanud äriplaani toel perefirma ning 2018. aastal asutas koolitus- ja nõustamisteenuseid pakkuva ettevõtte.

Koolituse maksumus: 180 eurot

Koolitus sisaldab koolituse materjale. Soodushind õpilastele ja tudengitele.

Sooduskoodi tingimused ja taotlus.

Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega.

Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel. Soodushind õpilastele ja tudengitele.

Koolituse õppekava

OSTA KOOLITUSALGUSENI JÄÄNUD: 1 nädalat
 • 180.00
 • HIND 180€
 • AEG: 11.03.-18.03.2021
 • KOOLITUSE VORM: VEEBIPÕHINE (Zoom)
0 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel