Adobe Photoshopi kursus on mõeldud pilditöötluse huvilistele, kel on soovi rastergraafikat professionaalselt töödelda. Kursus sobib ettevõtete kontoritöötajatele või turundajatele, kelle töö hulka kuulub reklaammaterjalide kujundamine – on ju hea fototöötlus kvaliteetse reklaammaterjali üks olulisemaid komponente. Soovitame alustada Photoshopi kursusega ka kõigil küljendus-/ja kujundusprogrammide kursustest huvitatutel. Koolitus toimub e-õppe keskkonnas. E-õpe on kaasaegseim õppemeetod, mis võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele.


 • Aeg: 19.01. – 01.02.2021
 • Koolitaja: Lii Allas
 • Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi
 • Koht: e-õppe keskkond

Koolitusel õpime töötlema pildifaile, mis annab aluse nii veebi toodete müügipiltide tegemiseks kui ka trüki jaoks graafilise materjali loomisel. Kursus annab baasoskused Photoshopiga töötamiseks ja edasi õppimiseks. Varasem kujundusprogrammide kasutamise kogemus ei ole nõutav.”

Koolituse sisu

 • Photoshopi töökeskkonna tutvustus ja selle endale sobivaks seadistamine
 • Failide avamine, salvestamine ja eksportimine
 • Põhiliste tööriistade tutvustus, tekstiga töötamine
 • Töötamine failidega, nende parameetrite (mõõdud ja resolutsioon) muutmine
 • Veebis ja trükimeediumil kasutatavad erinevad värviruumid;
 • Värviefektid ja värvigradient, värvide kasutamine
 • Töötamine rastergraafikaga ja selle manipuleerimise põhimõtted
 • Töötamine kihtidega, säästvad töövõtted
 • Selekteerimine ja pildipinna töötlus
 • Fotomontaaž
 • Rastergraafika kohendamine ja viimistlemine, efektid
 • Pildi värviparandused
 • Mitme kavandi kompaktne esitamine

Koolituse läbinu

 • Omandab esmased baasteadmised ja oskused Adobe Photoshop CC programmist
 • Tunneb Adobe Photoshop programmide peamisi tööpõhimõtteid
 • Oskab kadreerida fotosid ja pildifaile
 • Oskab määrata mõõtusid ja resolutsioone
 • Tunneb mitmekihilist pilditöötlust ja oskab kasutada efekte ja viimistlusvõtteid
 • Oskab fotomontaaži, failide salvestamist ja eksportimist
 • Oskab valida sobiva meetodi soovitud tulemuse saavutamiseks
 • Oskab teha ühe kavandi põhjal erinevaid variatsioone

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetodiks on e-õpe. Õppematerjalid, juhendid, ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele. Koolitaja vastab kursusel osalejate küsimustele, mis tekivad koolituse käigus selleks ettenähtud Moodle foorumis. E-õpe on kaasaegseim õppemeetod, mis võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas.

Koolitaja

Koolitaja Lii Allas töötab reklaamivaldkonnas ja graafilise disainerina 15 aastat. Alustas karjääri reklaamifirmas Valge Kass ja viimased 10 aastat on tegutsenud vabakutselise disainerina. Viimaste aastate suuremad disaini projektid on olnud koostöös reklaamiagentuuriga Avart, mille käigus on loodud infograafika nii õppeasutustele (Tallinna Mehhaanikakool, Tallinna Majanduskool, Olustvere TMK), aga ka nt Tartu Raudteejaamale. Ta on lõpetanud 2006 TÜ VKA butafoor-dekoraatori eriala ja alustas uuesti õpinguid aastal 2011 TÜ-s keskkonnatehnoloogia erialal, millega on hetkel jõudnud doktorantuurini. Oma igapäeva tööga seonduvalt on Liil pikaajaline kogemus firmagraafika kujundamisel, trükiste loomisel ja sellega kaasnevalt erinevate kujundusprogrammide tundmisel ja kasutamisel.

Koolituse maksumus: 110 eurot

Soodushind õpilastele ja tudengitele

Sooduskoodi tingimused ja taotlus  Tutvu õppekorralduse ja ostutingimustega. Koolituse läbimisel TUNNISTUS Eesti Hariduse Infosüsteemi tegevusloa nr 152 alusel

Koolituse õppekava

Kursuse Adobe Photoshop alustajale õppekava
Õppekava – Adobe Photoshop alustajatele Details TASUTA 00:00:00
OSTA KOOLITUS10 KOHTA JÄÄNUD
 • 110.00
 • 10 - Max grupi suurus
 • PERIOOD: 19.01. – 01.02.2021
 • KOOLITUSE VORM: E-KOOLITUS
18 STUDENTS ENROLLED
  REGISTREERI HUVITATUKS
  Made by © Kosk Disain OÜ

  Setup Menus in Admin Panel